Dokumenty na stiahnutie

splitter

Protokol o odovzdaní a prevzatí bytu PDF

(Vyplnený a podpísaný formulár treba odovzdať správcovi alebo poslať na email ekonomika@spravca-domu.sk)
splitter

Čestné prehlásenie o počte bývajúcich osôb PDF

(Vyplnený a podpísaný formulár treba odovzdať správcovi alebo poslať na email ekonomika@spravca-domu.sk)
splitter