Ponúkame Vám

splitter
správa priestorov


- správa bytových a nebytových priestorov

splitter
ekonomika


- ekonomika pre spoločenstvá vlastníkov prípadne technická podpora

splitter
znalecký posudok


- vyhotovenie znaleckého posudku v obore stavebníctvo

splitter
znalecký posudok


- cenník našich služieb platný od 1.1.2020
- cenník našich služieb platný od 1.1.2021

splitter